LSM8 Product Family Workshops in Sofia and Plovdiv, March 25th & 26th 2015

Revolutionize your Confocal Imaging

The brandnew LSM8 family goes Bulgaria!

We are proud to introduce LSM800 and LSM880 with Airyscan in two compact and in-depth afternoon workshop sessions during which our product specialists will inform you about the latest innovations in Laser Scanning Microscopy. In addition, topics such Light Microscopy and 3D Imaging systems as well Correlative Imaging for Life Science with X-Ray and Electron Microscopy will also be covered during the workshops.

Discover ZEISS LSM 800 with Airyscan - the Confocal Compact Power Pack that offers best imaging and fast linear scanning. Additionally we present ZEISS LSM880 with Airyscan - a new confocal laser scanning microscope that offers high sensitivity, improved resolution in x, y and z, and high speed. All in one system. Find out more during one of our workshops at on March 25th and 26th, 2015.

For more information about the LSM8 products pls. visit our website here for LSM800 and here for LSM880.

PROGRAM

13.30 hrs. Registration

14.00 hrs. Welcome

14.10 hrs. The new LSM8 Family: Revolutionize your Confocal Imaging
               Volker Döring, Application Specialist, Carl Zeiss Microscopy Group, Germany

15.00 hrs. QA

15.10 hrs. Coffee Break

15.30 hrs. ZEISS Correlative Imaging for Life Science with X-Ray and Electron Microscopy
               Dr. Herbert Pavlicek, Sales Project Team EM/XRM, Germany

16.20 hrs. What’s new by ZEISS: Light Microscopy & 3D Imaging systems
               Anton Tonchev, Regional Sales Manager, Bulgaria

17.00 hrs. Q&A

17.15 hrs. End

The Workshop will be followed by a joint get-together cocktail with the ZEISS application specialists.

We are looking very much forward to welcoming you!

LOCATION

SOFIA
Central Park Hotel
Boul. Vitosha 106
1463 Sofia

PLOVDIV
Novotel Plovdiv
Zlatyu Boyadzhiev str. 2
4003 Plovdiv

ORGANISATION & REGISTRATION

Anton Tonchev
Tel: +359 2 951 59 71
Fax: +359 2 851 87 23
Email: office .bg @zeiss .com

***

ZEISS представя ново продуктово семейство лазерно сканиращи микроскопи „LSM8 Family” в София и Пловдив, 25-ти & 26-ти Март 2015

Революция при конфокалното изображение

Чисто новото LSM8 семейство идва в България!
Ние сме горди да представим LSM800 и LSM880 с Airyscan в два компактни следобедни семинара, по време на които продуктови специалисти от ZEISS ще Ви запознаят с последните иновации от света на лазерно сканиращи конфокални микроскопи. И още - в отделни тематични сесии ще бъдат представени новости и продуктови решение от областите: Светлинна микроскопия, 3D Imaging системи, както и нови постижения в Електронната и X-Ray микроскопия.

Научете повече за ZEISS LSM 800 с Airyscan – изключително мощна, но същевременно компкатна конфокална система с отлично изображение и бързо линейно сканиране. В допълнение, ние ще Ви представим и ZEISS LSM 880 с Airyscan – революционен конфокален лазерен сканиращ микроскоп, предлагащ висока прецизност, подобрена разделителна способност в x, y и z и висока скорост при заснемане на изображението в една единственна система. Ще се радваме да Ви приветстваме като наши гости на 25-ти март в София и на 26-ти март в Пловдив.

Подробна информация за продуктово семейство LSM8 може да намерите на нашата уебстраница:
за LSM800
за LSM880

Програма

13.30 hrs. Регистрация и посрещане

14.00 hrs. Откриване на семинара – встъпителни думи

14.10 hrs. Новото продуктово семейство LSM8: Революция при конфокалното изображение
                Volker Döring, Application Specialist, Carl Zeiss Microscopy Group,Germany

15.00 hrs. Въпроси & Отговори / Q&A

15.10 hrs. Кафе пауза

15.30 hrs. ZEISS корелативни изображения и техники с X-Ray и Електронни микроскопи
                Dr. Herbert Pavlicek, Sales Project Team EM/XRM, Germany

16.20 hrs. Какво ново при ZEISS: Светлинна микроскопия & 3D микроскопски системи
                Anton Tonchev, Regional Sales Manager, Bulgaria

17.00 hrs. Въпроси & Отговори / Q&A

17.15 hrs. Закриване на семинара

Семинарът ще бъде последван от коктейл за участниците.

Ще се радваме на присъствието Ви!

МЯСТО

СОФИЯ
Централ Парк Хотел
Бул. „Витоша“ 106
1463 София

ПЛОВДИВ
Новотел Пловдив
Ул. „Златю Бояджиев“ 2
4003 Пловдив

ОРГАНИЗАТОР & РЕГИСТРАЦИЯ

Антон Тончев
тел.: +359 2 951 59 71
факс: +359 2 851 87 23
Email: office .bg @zeiss .com

Carl Zeiss
Св. Иван Рилски 42
1606 София